Privacystatement – Trias Digitaal

Trias Digitaal respecteert uw privacy en hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we ze gebruiken.

 1. ⁠Welke gegevens verzamelen we?

  In ons informatiesysteem leggen we uitsluitend zakelijke contacten vast. We zijn uiterst terughoudend met het benaderen van bedrijven uit ons bestand en doen dat alleen af en toe om mogelijk relevante informatie te delen. We verzamelen verschillende soorten persoonsgegevens, afhankelijk van de interacties die u heeft met Trias Digitaal. Dit kan onder meer uw naam, contactgegevens, e-mailadres, functie en andere relevante informatie omvatten.
 2. ⁠Waarom verzamelen we uw gegevens?

  We verzamelen uw gegevens om onze diensten te kunnen leveren, u op de hoogte te houden van updates en nieuws over onze producten en diensten, uw vragen te beantwoorden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 3. ⁠Hoe gebruiken we uw gegevens?

  We gebruiken uw gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij we uw uitdrukkelijke toestemming hebben om ze voor andere doeleinden te gebruiken. We delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Verder gebruiken we geen cookies op onze website. Er wordt alleen gebruik gemaakt van de standaardfunctie van Google om geanonimiseerd een klikpad te volgen.
 4. ⁠Hoe lang bewaren we uw gegevens?

  We bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en om te voldoen aan wettelijke vereisten. Wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn, zullen we deze veilig verwijderen of anonimiseren.
 5. Beveiliging van uw gegevens

  Trias Digitaal neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.
 6. ⁠Contact

  Als u vragen heeft over ons privacybeleid of over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:
  Trias Digitaal
  Adres: Singel 60, 1015 AB Amsterdam
  Telefoon: 020 427 1555
  E-mail: info@triasdigitaal.nl
 7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

  Trias Digitaal behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en worden van kracht zodra ze zijn gepubliceerd.
  Laatst bijgewerkt: 08-05-2024

Door gebruik te maken van onze diensten geeft u aan ons privacybeleid te accepteren.

Trias Digitaal
Adres: Singel 60, 1015 AB Amsterdam
Telefoon: 020 427 1555
E-mail: info@triasdigitaal.nl